Laddar…

Forskning

Forskning på mindfulness har förekommit sedan 1979 och pågår för fullt runt om i världen. För närvarande publiceras över 800 vetenskapliga artiklar per år.  Det finns idag mycket forskning som visar på  mindfulness positiva hälso­effekter på stress, smärta, ångest och nedstämdhet.

 Nedan har vi valt ut ett antal forskningsartiklar som vi tror kan vara av intresse för  arbetsplatsen. Är du intresserad att läsa mer hittar du den senaste forskningen hos  American Mindfulness Research Association.

 

Mindfulness och hjärnan

Under de senaste åren har synen på hjärnans plasticitet förändrats drastiskt. Från att ha trott att hjärnan i princip är plastisk enbart upp till en viss ålder i barndomen, vet man i dag att hjärnan fortsätter att utvecklas och förändras även i vuxen ålder. Neurovetenskapen har visat (och fortsätter att visa) att övning i mindfulness leder till förändringar i olika områden av hjärnan. Forskningen visar bland annat att träning i mindfulness förbättrar arbetsminnet som är värdefullt för vår uppmärksamhet och känslomässiga balans. Mindfulnessträningen bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt.

time-mindfulness

En banbrytande studie från 2010 visar på skillnader i hjärnans volym efter en 8-veckors mindfulness kurs, i fem delar av hjärnan, som styr minnet, samt vår förmåga att hantera stress och känna empati. Läs studien här.

 

Mindfulness på jobbet

Forskning gällande mindfulness på arbetsplatsen är relativt ny. Men det finns studier som visar på goda resultat. Exempelvis visar en studie från 2014 att anställda som genomgått mindfulnessträning upplevde minskad stress, och ökad energi. Läs om studien här.

Färsk forskning från Handelshögskolan visar att chefer som har ett meditativt förhållningssätt (vilket man får genom övning i mindfulness)  till arbetet fattar bättre beslut. Enligt forskningsstudien använder sig dessa chefer av ett annat förhållningssätt när de möter utmanande situationer vilket gör att de kan ta in ett bredare perspektiv. Istället för att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut baserade på känslor. Långsiktiga effekter var att dessa chefer ägnade mer tid åt strategiskt arbete och hade en större benägenhet att  fokusera på grundorsaker istället för symptom i bolagen. Läs om studien här. 

 

Mindfulness och ledarskap

Forskning utförd av Insitute for Mindful Leadership visar att utövning av mindfulness leder till ökad grad av effektivitet, förbättrad möjlighet att fatta kloka beslut under press, samt en ökad grad av närvaro. Du kan läsa mer här: https://instituteformindfulleadership.org/research/