Laddar…

Mindfulness för personal

Personal i balans är något som är positivt för både individen och företaget. En person som är i balans har de verktyg hen behöver för att kunna ta ansvar för situationer och beteenden.

 

Att erbjuda mindfulness för sin personal är därmed en självklarhet för ett företag som vill ha välmående och engagerad personal och ett bra arbetsklimat där kreativitet flödar.

Flera forskningsstudier visar på att regelbunden mindfulnessutövning  ökar vår förmåga att hantera stress, minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar och kronisk smärta, samt leder till en ökad koncentration, välbefinnande och en känsla av sammanhang. Detta i sin tur gör att personalen mår och trivs bättre vilket ökar den mentala närvaro på arbetet och minskar sjukfrånvaron.

Mer om forskning och länkar till en rad forskningsartiklar finner du under Forskning.

Att föra in mindfulness till personalen har visat sig bidra till en rad fördelar både för individen, arbetsmiljön och hela organisationen.

Mer specifikt inkluderar effekten av mindfulness följande:

 • Skapar en arbetsmiljö präglad av kreativitet, arbetsglädje, flexibilitet och ökad fysisk och mental närvaro.
 • Personalen ökar sin koncentrationsförmåga, och möjlighet att hantera stress.
 • Ger verktyg att hantera konflikter både på arbetsplatsen och i livet i stort.
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa, färre sjukskrivningar.


Upplägg

Varje kurs inkluderar:

 • 6-8 tillfällen à 1 timme plus återträff ca 2 månader efter avslutad kurs.
 • Ljudfiler och material för övning hemma ges ut vid första tillfället.
 • Dagliga hemövningar på ca 15 minuter mellan varje kurstillfälle.

Varje kurstillfälle inkluderar:

 • En inledande mindfulnessövning och reflektion på denna.
 • Genomgång och eventuella frågor kring veckans hemövningar.
 • Genomgång av dagens tema, och övningar kring detta. Kursens teman inkluderar: tankar, stress, känslor, och acceptans.
  Dessutom inkluderas en rad reflektioner kring exempelvis möteskultur.
 • Genomgång av hemövningar för veckan.
 • Avslut med kortare mindfulnessövning. 

Pris

Enligt offert.