Laddar…

Mindfulness & Ledarskapskurs

Det är inte lätt att vara en ledare när kalendern är överfull och du har fullt sjå med att hålla dig över ytan, och det finns lite tid över för att se helhetsbilden. Vi kan (dessvärre) inte ändra antalet timmar på ett dygn eller att några av dessa måste ägnas till sömn. Vad vi dock kan påverka är hur vi använder oss av de timmar vi har.

 

Vad vi behöver för att göra ett bättre jobb och för att vara en bättre ledare, är mer rymd.

Har du inte tid att lära dig ännu en sak?
Inte tid att gå ännu en kurs?
Inte tid att skapa ännu en rutin i din redan överfulla kalender?

Men tänk om den där ”ännu en sak” faktiskt skulle innebära att du upplever att du får mer tid och rymd? Att det innebär att ditt arbete och ledarskap faktiskt blir enklare än tidigare? Och att livet i stort blir både enklare och mer njutningsfullt. Utan att du får mindre gjort.

"Our world need leaders who not only understand themselves, but who are not afraid to being open-hearted and who has the strength of character to make ethical choices."

- Janice Marturano, Grundare och VD Institute for Mindful Leadership


 

Färsk forskning från Handelshögskolan visar att chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet fattar bättre beslut. Enligt forskningsstudien använder sig dessa chefer av en annan attityd när de möter utmanande situationer vilket gör att de kan ta in ett bredare perspektiv. Istället för att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut baserade på känslor hade de möjlighet att fatta mer genomtänkta och klokare beslut. Långsiktiga effekter var att dessa chefer ägnade mer tid åt strategiskt arbete och hade en större benägenhet att  fokusera på grundorsaker istället för symptom i bolagen.

Kursen Mindfulness & Ledarskap är en möjlighet att skapa just denna förändring. Klarhet, fokus, kreativitet och medkänsla utgör grundpelarna i detta program. Du kan läsa mer om dessa grundpelare här. Kursen är inspirerad av det internationellt erkända programmet ”Mindful Leadership”, framtaget av Janice Marturo, tidigare högt uppsatt chef inom General Mills och sedermera skapare av Institute for Mindful Leadership. Kursen vi erbjuder har anpassats till svenska förhållanden och arbetsplatser.

Förväntade effekter efter genomgången kurs:

 • Bättre beslutsfattande
 • Stärkt samarbetsförmåga
 • Bättre social arbetsmiljö
 • Ökad hållbarhet på företagen
 • Minskad stress
 • Högre grad av effektivitet

 

Vad innebär Mindfulness & Ledarskapskursen?

Genom olika övningar i mindfulness, reflektioner, och teoretiska genomgångar kommer deltagarna på kursen bland annat att lära sig att:

 • Skapa rymd i tillvaron för att möjliggöra kreativa lösningar genom att bli mer bekväm i svåra situationer och bakslag.
 • Utveckla mental och känslomässig flexibilitet för att kunna bemöta utmanade situationer på ett klokare sätt.
 • Bemöta och initiera förändring på ett skickligt sätt genom tillgång till sin intuition och genom förmågan att vara i full kontakt med andra.
 • Att uppmärksamma icke-produktiva mönster, både inom sig själv och på arbetsplatsen, och lära sig att respondera mer effektivt.

 

Upplägg

Varje kurs inkluderar:

 • 6-8 tillfällen à 1 timme plus återträff ca 2 månader efter avslutad kurs.
 • Ljudfiler och material för övning hemma ges ut vid första tillfället.
 • Dagliga hemövningar på ca 10-15 minuter mellan varje kurstillfälle.

Varje kurstillfälle inkluderar:

 • En inledande mindfulnessövning och reflektion på denna.
 • Genomgång och eventuella frågor kring veckans hemövningar.
 • Genomgång av dagens tema, och övningar kring detta. Kursens teman inkluderar: tankar, känslor, acceptans, reflektion kring ledarskap från ett mindfulnessperspektiv.
 • Genomgång av hemövningar för veckan.
 • Avslut med kortare mindfulnessövning.

 

Pris

Enligt offert.