Laddar…

Vad är Mindfulness?

Mindfulness, eller medveten närvaro som det ofta översätts till på svenska, är ett förhållningssätt till livet. Det är ett sätt att vara snarare än en metod.

 

Ofta är vi upptagna av våra tankar - på vad som skett eller på vad som kommer att ske. Ibland så mycket så att vi lever större delen av livet på  autopilot.

Genom mindfulness utvecklar vi kapaciteten att bli mer medvetna om vad som händer i våra liv under tiden det utspelar sig snarare än i våra föreställningar, fantasier, omdömen, hopp och rädslor. Mindfulness hjälper oss att direkt uppleva ’det som händer just nu’. Nuet är ju det enda som finns. Ingenting händer i framtiden eller det förflutna.

Genom olika övningar kan vi lära oss att vara mer närvarande i det som sker runt omkring och i oss. När vi övar så lär vi oss att förhålla oss till våra tankar och känslor, andra människor och livet i stort på ett mer medvetet sätt. Då har vi lättare att välja hur vi agerar istället för att reagera automatiskt efter invanda tankemönster.

Ibland får vi frågan om mindfulness är samma sak som meditation.  De är väldigt lika men inte samma sak. Mindfulness-meditation är en form av meditation, men det är inte den enda formen av meditation. Formell meditation är ett sätt att öva mindfulness på, men inte det enda. När man väl har lärt sig olika mindfulnessfärdigheter kan man använda och öva dessa nästan vilket ögonblick under dagen som helst - sittandes vid datorn, gåendes till ett möte, i ett möte, när man äter etc.

Mindfulnessinstruktörerna hos oss är utbildade i Jon Kabat-Zinns Mindfulness baserad stress reducering (MBSR) och i Mark Williams Mindfulness baserad kognitiv terapi (MBCT) som är de internationellt sett mest erkända programmen inom mindfulness. Båda programmen har starkt empiriskt stöd och är utvärderade i modern medicinsk forskning, inklusive neurovetenskaplig forskning. Se vidare under Forskning.

De är även utbildade i Mindful Leadership programmet, utvecklat av Janice Marturano, via Institute for Mindful Leadership.